Perussuomalaiset

Ajankohtaista

Perussuomalaiset vastustavat työttömyysturvan ja indeksien leikkauksia

Kirjoitettu 24.10.2014 | Politiikka

TIEDOTE | Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Hanna Mäntylä, Johanna Jurva ja Laila Koskela esittävät hallituksen esityksen hylkäämistä työttömyyspäivärahojen leikkauksesta. Leikkaus toteutetaan ansiopäivärahan ja korotetun ansio-osan tasoja alentamalla. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaisten valiokuntavastaava Hanna Mäntylä katsoo, että hallituksen toimissa ei ole mitään ennustettavuutta. - Hallitus on omilla päätöksillään aiheuttanut Suomeen massatyöttömyyden... Lue lisää >


Työmiehen tuumaustunti perjantaina 24.10 (katso video)

Kirjoitettu 23.10.2014 | Ajankohtaista
20141024_tuumaustunti

Mikä on maamme todellinen taloustilanne? Miksi 70 % suuryrityksistämme on ilmoittanut siirtävänsä tuotantonsa pois Suomesta? Ovatko suomalaiset valmiit maksamaan miljardien lisälaskut maahanmuuton ja ilmastopolitiikan EU:n taakanjaosta? Tervetuloa "Työmiehen tuumaustunnille” perjantaina 24.10.2014 klo 10 alkaen. Tilaisuus esitetään suorana verkkolähetyksenä. Puheenjohtaja Timo Soini kertoo, minkälaisilla poliittisilla päätöksillä voidaan teollisuus säilyttää maassamme ja tasapainottaa valtion... Lue lisää >


Perussuomalaiset haluavat nähdä maaseudun sekä elinvoimaisena että monimuotoisena myös tulevaisuudessa

Kirjoitettu 22.10.2014 | Politiikka

Keskustelualoitteen 1. allekirjoittaja kansanedustaja Pentti Oinosen johdolla jätettiin tänään perussuomalaisten eduskuntaryhmän keskustelualoite koskien Suomen maaseutupolitiikkaa. Ryhmäaloitteessa tuodaan esiin se, että nykyinen maaseutupolitiikka ei palvele yhteiskunnan kokonaisetua, sillä maaseudun palveluja on edellisten hallitusten toimesta siirretty ja keskitetty liiaksi kasvukeskuksiin. Perussuomalaiset toteavat aloitteessaan, että palvelujen säilyttäminen eri puolilla maata on tehokkain... Lue lisää >


Perussuomalaisten ja keskustan välikysymys hallituksen talouspolitiikasta ja Suomen talouden kehityksestä

Kirjoitettu 17.10.2014 | Politiikka

Perussuomalaiset ja keskusta jättivät tänään perjantaina hallitukselle välikysymyksen hallituksen talouspolitiikasta ja Suomen talouden kehityksestä. Välikysymyksen teksti ohessa. VÄLIKYSYMYS Hallituksen talouspolitiikasta ja Suomen talouden kehityksestä Eduskunnalle Hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Stubbin hallitus piti voimassa Kataisen hallituksen keskeiset talouspoliittiset tavoitteet: työllisyysasteen noston 72 prosenttiin, työttömyyden alentamisen viiteen prosent... Lue lisää >


Perussuomalaiset mukaan seurakuntavaaleihin

Kirjoitettu 17.10.2014 | Järjestö
seurakuntavaalit2014

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit lähestyvät.Vaaleissa valittavat seurakuntien luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, mitä seurakuntarakenneuudistus paikallisella tasolla tarkoittaa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2014. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet. Ennakkoäänestys on 27.-31.10. ja vaalipäivä 9.11.2014. Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakun... Lue lisää >


Saarakkalalta lakialoite kaksoiskansalaisuuskiellosta ja kansalaisuuden poisottamisesta terroristeilta

Kirjoitettu 14.10.2014 | Politiikka

TIEDOTE | Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala haluaa muuttaa kansalaisuuslakia siten, että jatkossa kaksoiskansalaisena oleminen ei olisi mahdollista Suomessa. Saarakkala lisäksi säätäisi kansalaisuuslaissa erikseen hakemuksesta tai ilmoituksesta myönnetyn Suomen kansalaisuuden menettämisestä, mikäli kansalaistettu henkilö on syyllistynyt rikoslaissa määriteltyyn terrorismirikokseen. Saarakkala myös esittää kiristettäväksi kansalaisuuslaissa hakemusmenettelyllä Suomen kansalai... Lue lisää >PS harkitsee välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta

Kirjoitettu 11.10.2014 | Ajankohtaista

Perussuomalaiset harkitsevat välikysymyksen jättämistä hallituksen talouspolitiikasta. Epäluottamus hallituksen toimintaa kohtaan on kasvanut kansan keskuudessa ja nyt Suomen luottoluokitusta laskettiin.  Suomen edun vuoksi näyttää siltä, ettei meille jää muuta keinoa reagoida tähän tilanteeseen kuin haastaa hallitus välikysymyksen muodossa. Jari Lindström Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Puh: 050-5120495 Lue lisää >


Perussuomalaisten eduskuntaryhmä: yhteiskuntarauhamme on järkkymässä

Kirjoitettu 9.10.2014 | Politiikka
raatikainen_packalen._800jpg

Meidän on aika reagoida yhteiskuntana maahanmuuton ongelmiin. Julkisuuteen tuli 7.10.2014 eri medioiden kautta uutisia, että jo pidemmän aikaa on pääkaupunkiseudulla riehunut n. 13–18-vuotiaista  lähinnä nuorista maahanmuuttajista muodostuvia jengejä, jotka ovat hyökänneet erityisesti suomalaista syntyperää olevien n. 10–18-vuotiaiden uhrien kimppuun. Hyökkäykset ovat olleet luonteeltaan hyvin väkivaltaisia tarkoituksena vahingoittaa uhria. Poliisi epäilee, että uhreja olisi tähän mennessä jo... Lue lisää >


Immonen ja Saarakkala: Katuväkivalta kitkettävä Suomesta

Kirjoitettu 8.10.2014 | Ajankohtaista

Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Immonen ja Vesa-Matti Saarakkala ovat huolestuneita viime päivinä julkisuuteen tulleista tiedoista, joiden mukaan monikansallinen teini-ikäisistä koostuva nuorisojengi on harjoittanut jo pidempään Itä-Helsingissä ja muualla päin pääkaupunkiseutua systemaattista väkivallantekoa ja ryöstelyä. Erityisen tuomittavaa näiden huligaanien toiminnassa on se, että se on kohdistunut nuoriin ja lapsiin, jotka ovat olleet näissä tilanteissa täysin puolustuskyvyttömiä. ... Lue lisää >


Suomi tarvitsee uuden energiapolitiikan

Kirjoitettu 7.10.2014 | Politiikka
eduskuntaryhma

Pääministerin ilmoitus energiapolitiikan kokonaisuudesta - Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro. Esittäjänä kansanedustaja Jari Lindström. Nykyisen hallituksen epäonnistuneen energiapolitiikan tulokset on helposti luettavissa tilastoista. Viime vuonna hiilen käyttö lisääntyi lähes viidenneksen, vaikka samaan aikaan energian kokonaiskulutus laski. Hallituksen harkitsematon päätös leikata kotimaisen bioenergian kuten turpeen ja puuenergian tukia on johtanut siihen, että kivihiili ... Lue lisää >


Puoluehallitus: Perussuomalaisten välikysymys tehosi

Kirjoitettu 4.10.2014 | Politiikka

Julkilausuma 4.10 2014 Perussuomalaiset ottavat tyydytyksellä vastaan Kokoomuksen esityksen parlamentaarisen työn aloittamisesta liittyen sisäiseen turvallisuuteen. Mehän nostimme asian tärkeyden esille Stubbin hallitukselle jätetyssä ensimmäisessä välikysymyksessä. Olemme toistuvasti vaatineet lisämäärärahoja sekä ulkoiseen että sisäiseen turvallisuuteen. Perussuomalaiset ovat kiinnittäneet jatkuvasti vakavaa huomiota poliisin resursseihin, oikeuslaitoksen toimintaan ja kansalaisten kokem... Lue lisää >


Suomen talous uuteen nousuun PS-kärkihankkeilla – Turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ei säästetä

Kirjoitettu 1.10.2014 | Politiikka
eduskuntaryhma

Kansanedustaja Pentti Kettunen esittää vuoden 2015 talousarvioon määrärahoja Suomen taloutta ja hyvinvointia edistäviin tie- ja rautatieinvestointeihin. Itä- ja Pohjois-Suomen metsätalouden ja kaivostoiminnan kannalta on elintärkeää saada alueelle toimivat ja raskaan liikenteen kestävät tieosuudet. Myös muu elinkeinotoiminta ja matkailu sekä asuminen on turvattava. Tämä on mahdollista vain, mikäli valtio ymmärtää investoida ja rakentaa Itä- ja Pohjois-Suomeen toimivat ja kestävät maantie- ja rau... Lue lisää >


Keski-Pohjanmaan piirin ehdokaslista täydentyy

Kirjoitettu 1.10.2014 | Järjestö

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirihallitus on kokouksessaan Kannuksessa 28.09.2014 täydentänyt ehdokasasetteluaan. Kolmanneksi ehdokkaaksi valittiin tehdastyöläinen Marko Kulpakko (43v.) Kaustiselta. Jäsenäänestyksen perusteella on aiemmin valittu ehdokkaiksi yhteiskuntatieteiden kandidaatti  Aleksi Hernesniemi (23 v.) Kannuksesta  ja  kiinteistönvälittäjä (54 v.) Irma Kemppainen Kokkolasta. Lue lisää >


Keski-Suomi teki ehdokasvalintoja

Kirjoitettu 22.9.2014 | Järjestö

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirihallitus nimesi 19.9.2014 kokouksessaan Äänekoskella kolme ehdokasta lisää eduskuntavaaleihin 2015. Valituiksi tulivat 29-vuotias amk-insinööri Anna Humppi Karstulasta, 59-vuotias maanviljelijä Marita Salenius Multialta ja Kauko Isomäki, 63-vuotias puhallusvillayrittäjä Jyväskylästä. Keski-Suomesta on aiemmin valittu ehdokkaaksi kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (Viitasaari), ylikonstaapeli Jari Halttunen (Äänekoski), myyjä, liiketalouden tradenomi Heli Kupa... Lue lisää >